Welk ziekenfonds pas het best bij jou?

De term ‘ziekenfonds’ was in de vorige eeuw zowel in Nederland als in België gangbaar om het systeem aan te duiden voor het verzekeren van de zorgkosten. Inmiddels wordt de term al sinds 2006 in Nederland niet meer gebruikt. Dat is namelijk het jaar waarin de Zorgverzekeringswet in werking trad. Voorheen was het ziekenfonds een voorziening voor mensen tot een bepaalde inkomensgrens. Zat je daarboven, dan moest je jezelf particulier verzekeren bij een maatschappij naar keuze. België kent nog altijd een stelsel van ziekenfondsen, waarbij de burger zelf de keuze heeft in zich aan te sluiten bij eender welke organisatie. In dat laatste komt de situatie dus overeen met die in Nederland. De vraag is dan natuurlijk: welke aanbieder past het best bij jou?

De touwtjes zelf in handen

Het is gemakkelijker een gewoonte aan te leren, dan deze weer af te leren. Duizenden Nederlanders gebruiken nog altijd de term ziekenfondsverzekering, terwijl die allang is omgedoopt tot zorgverzekering. Maar hoe je het ook noemt, belangrijk is vooral dat je een verzekering kiest die goed is afgestemd op jouw specifieke situatie. Er valt nogal wat te kiezen en als consument heb je dus tamelijk veel macht. Door je pakket aan te passen naar je behoeften, heb je de touwtjes zelf in handen. Sommige aanbieders spelen daar slim op in door juist het element van keuzevrijheid te benadrukken in hun campagnes. Maar misschien wil je juist niet zelf hoeven kiezen en vertrouw je erop dat een zo compleet mogelijk standaardpakket voor jou de beste optie is.

Collectief verzekeren niet altijd gunstig

Het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering is voor iedereen hetzelfde. Wel kunnen de tarieven voor dat basispakket bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen onderling variëren. De grootste verschillen zitten echter in de aanvullende pakketten. Daarmee gaat elke aanbieder anders om en dat maakt het vergelijken zo lastig. Bovendien hebben in Nederland veel mensen een collectieve zorgverzekering via hun werkgever. Televisieprogramma Kassa besteedde hier eind 2019 aan. Gewijzigde regelgeving heeft er namelijk voor gezorgd dat er niet veel winst meer te behalen valt omdat zorgverzekeraars nog maar vijf procent korting mogen geven op de basisverzekering. Daarmee worden de verschillen kleiner en is er zelfs een behoorlijk grote kans dat je bij een andere partij uiteindelijk voordeliger uit bent. Je doet er verstandig aan om elk jaar rond november de situatie eens goed onder de loep te nemen.

Extra hospitalisatieverzekering bij ziekenfonds

In België is het wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor de ziekteverzekering. Deze ziekteverzekering dekt helaas niet de volledige medische kosten, waardoor je voor vervelende verrassingen kunt komen te staan. Het kan daarom verstandig zijn om een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten voor jezelf en je gezinsleden.

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die je afsluit naast de verzekering vanuit het ziekenfonds. Deze hospitalisatieverzekering verzekert je tegen de vaak hoge kosten van een ziekenhuisopname. Het kan hierbij zowel gaan om een daghospitalisatie als langdurige opname. Door deze extra verzekering af te sluiten voorkom je onaangename financiële verrassingen achteraf. De ziekteverzekering dekt namelijk niet alle medische kosten. Zo worden de kosten voor een ziekenhuisopname of een bezoek aan de specialist maar gedeeltelijk terugbetaald. Denk hierbij aan de opnamekosten, het vervoer van en naar het ziekenhuis, erelonen en nog veel meer. Een hospitalisatieverzekering komt dan goed van pas.

Wat dekt de hospitalisatieverzekering?

De dekking is wisselend voor iedere aanbieder, vandaar dat het verstandig is om een zorgvergelijker in te vullen. Bij de meeste hospitalisatieverzekeringen is de voor- en nazorg inbegrepen. Hierdoor hoef jij je geen zorgen te maken over de kosten. Ga je veel op reis? Dan is het verstandig om te kiezen voor een verzekering met een clausule voor bijstand in België en in het buitenland. Vergelijk de verzekeringen altijd goed en bekijk de diverse dekkingen en formules zodat je na kunt gaan welke verzekering het best past bij jou en je gezin. Een op drie Belgische gezinnen heeft al te maken gehad met plotse ziekenhuisopname van een gezinslid en uit onderzoek blijkt dat meer dan 80 procent een aanvullende hospitalisatieverzekering heeft afgesloten om zich te beschermen tegen hoge kosten.

Waar sluit je de hospitalisatieverzekering af?

Het is niet verplicht om een hospitalisatieverzekering te hebben in België, maar dit wordt wel aangeraden. Zo kan een opname of medische ingreep duizenden euro’s kosten, waarvan je slechts een gedeelte krijgt terugbetaald vanuit het ziekenfonds. Een hospitalisatieverzekering is dan ook zeker geen overbodige luxe. Je kan de verzekering afsluiten bij een ziekenfonds of een privéverzekeraar. Over het algemeen biedt een privéverzekeraar meer dekking aan dan de standaard hospitalisatieverzekering van een ziekenfonds. In tegenstelling tot ziekenfondsen betalen privéverzekeraars de overige ziekenhuiskosten, ook wel remgeld genoemd, vaak voor 100 procent terug. De premie is afhankelijk van de aanbieder en ligt vaak wel weer hoger bij een privéverzekeraar. De verschillen in prijs worden verklaard door de verschillen in de dekking van de verzekeringen. Daarnaast zijn de prijzen de afgelopen jaren gestegen door de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Ook wordt de premie hoger naarmate je ouder wordt, waardoor het aan te raden valt om de aansluitende dekking af te sluiten voor je 69ste.

 

Rijke Belgen leven langer

Onlangs deed de Europese Commissie onderzoek naar de gezondheid van Belgen. Uit dit onderzoek kwamen een aantal opvallende conclusies. Zo kwam naar voren dat rijke Belgen langer leven dan arme Belgen.

Gezondheidsprofielen als leidraad

Samen met de OESO stelde de Europese Commissie gezondheidsprofielen op voor elke Europese lidstaat. In de betreffende gezondheidsprofielen ging men in op de algemene gezondheidstoestand, levensverwachting en het type zorgstelsel. België kwam goed naar voren uit het rapport. Uit het rapport kwam onder andere naar voren dat Belgen een levensverwachting hebben van 81,6 jaar. Deze leeftijd ligt hoger dan het Europese gemiddelde.

Echter, er kwam ook naar voren dat de laagst opgeleide Belgen vijf jaar korter leven dan de hoogst opgeleide Belgen. De verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat lager opgeleiden vaker roken en drinken. Ook komen overgewicht en obesitas bij deze groep meer voor. Belgen met een hoger inkomen geven zelf ook vaker aan in een goede gezondheid te verkeren dan Belgen met een lager inkomen. 

Iedere Belg heeft toegang tot zorg omdat bijna iedereen in België zorgverzekering heeft. Doordat veel mensen hun zorgverzekering vergelijken, kunnen ze tegen relatief lage kosten een zorgverzekering nemen. Lager opgeleiden die hun zorgverzekering vergelijken kunnen hierdoor tegen lagere kosten zichzelf verzekeren. 

Gezondheidsprofielen in andere landen

In The Journal Gerontology werd ook onderzoek gedaan waarin rijke mensen vergeleken werden met minder rijke mensen. Uit de data van 25.000 mensen bleek dat rijke mensen langer leefden dan arme mensen. De verklaring die hiervoor gegeven werd, was dat mensen die rijker zijn minder stress hebben. Dit zorgt ervoor dat ze langer leven.

Gezondheidsprofiel in Nederland

Het gezondheidsprofiel in Nederland is vergelijkbaar aan dat van België. Ook bij onze noorderburen leven rijke mensen langer dan arme mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed een onderzoek en kwam tot deze conclusie. Mannen met een hoog inkomen leven gemiddeld 8 jaar langer dan mannen met een laag inkomen, terwijl dit bij vrouwen 7 jaar is. Naast het feit dat ze langer leven, blijven ze ook nog eens langer gezond.

Rijkere mensen leven gemiddeld 18 jaar langer in goede gezondheid dan de armere bevolkingsgroep. Een man die tot de laagste inkomensklasse behoort, leeft gemiddeld 53,4 jaar gezond, terwijl dit voor de hoogste inkomensklasse 71,1 jaar is. Voor vrouwen zijn deze cijfers ongeveer gelijk. De cijfers gaan overigens niet alleen over de fysieke gezondheid. Ook de mentale gezondheid speelt een rol. Rijkere mensen krijgen vaak pas later in hun leven geestelijke problemen.

Gezondheidsprofiel van de toekomst

Verwacht wordt dat het verschil de komende jaren niet zo zeer zal veranderen, maar dat de leeftijd wel hoger komt te liggen. Zowel mensen met een laag als hoog inkomen zullen dus iets langer leven en iets meer jaren gezond leven.

Besparen op ziekenfondsbijdrage

Als je in België woont is het verplicht om lid te worden van een ziekenfonds. Loontrekkers, ambtenaren en studenten/stagiairs van 25 jaar of ouder dienen zich onder de eigen naam in te schrijven bij een ziekenfonds. Ook als je werkzoekende bent en je beroepsinschakelingstijd voorbij is, ben je verplicht om je in te schrijven. 

Verschillende ziekenfondsen

Je hebt de keuze uit verschillende ziekenfondsen die allen een eigen premie vragen en daar verschillende voorwaarden en voordelen tegenover hebben staan. Er zijn vijf landsbonden die weer verder verdeeld zijn in afdelingen die doorgaans regionaal georganiseerd zijn: de christelijke, de liberale, de socialistische, de onafhankelijke en de neutrale. Het is belangrijk om goed te vergelijken en te bekijken welk ziekenfonds het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Door slim te kiezen kun je flink wat geld besparen. Jouw vaste lasten verlaag je nog verder door ook je betalingen voor energie en abonnementen naar beneden te brengen. De jaarpremie tussen het goedkoopste en het duurste ziekenfonds scheelt al snel €100,-. Wel worden hierbij verschillende zaken vergoed. 

Waarom wisselen van ziekenfonds?

Vanuit de wettelijke ziekteverzekering garandeert ieder ziekenfonds dezelfde vergoedingen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en erelonen. Ook uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zijn bij wet vastgelegd. Bovenop het minimum kunnen de ziekenfondsen echter zelf de focus bepalen. Ieder ziekenfonds biedt dan ook wisselende voordelen tegen verschillende premies. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken van welke voordelen jij profiteert om je vervolgens aan te sluiten bij het fonds dat het best bij jou past. Zo weet je zeker dat de zorg waar jij hoogstwaarschijnlijk het meest gebruik van gaat maken goed terugbetaalt wordt. Als je maar weinig gebruikmaakt van zorg kan het lonen om voor het ziekenfonds met de laagste basispremie te kiezen. Er zijn veel partijen om uit te kiezen en vanuit bepaalde politieke partijen komt om deze reden kritiek op het systeem.

Zo schrijf je je in bij een ziekenfonds

Het inschrijven bij een ziekenfonds kan eenvoudig online. Ook is het mogelijk om langs te gaan in een van de kantoren van de mutualiteiten. Je dient jezelf in te schrijven bij een ziekenfonds als je 25 bent. Onder deze leeftijd schrijf je je in als je werkzoekende bent, werkzaam bent of je vestigt als zelfstandige. Zolang je nog niet aan de voorwaarden voldoet ben je ingeschreven via een van je ouders. Als lid van een ziekenfonds of mutualiteit ben je verzekerd voor diverse medische kosten. Bij ziekte of een ongeval waardoor je niet meer kunt werken, ontvang je een uitkering. En als je naar de dokter, apotheek of het ziekenhuis moet krijg je een deel van het geld dat je betaald hebt terug van het ziekenfonds. Je kan op elk moment beslissen om over te stappen. De feitelijke overstap vindt plaats aan het begin van elk kwartaal, dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Hoe kies je de leverancier van je traplift? 5 handige tips

traplift

Je ziekenfonds komt niet alleen tussen in je medische kosten, maar staat je ook bij met advies. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een traplift, dan is de kans groot dat je ziekenfonds je een overzicht bezorgt met mogelijke leveranciers. Maar hoe kies je de geschikte aanbieder uit die lijst? Deze 5 tips helpen je op weg.

Kies voor een aanbieder die op maat werkt

Een traplift is altijd maatwerk. Want de lift moet niet alleen op je trap passen (recht, gebogen of steil), maar ook bij jezelf. Denk aan je verlangens op het vlak van comfort – zoals een automatisch opklapbare voetensteun of een draaibare zitting – en je visuele voorkeuren. De perfecte traplift gaat immers op in je interieur.

Je trap, wensen en interieur zijn drie cruciale elementen die bij iedereen anders zijn. Pik dus een aanbieder uit die op gesprek komt om naar je eisen te luisteren. Zo ben je zeker dat je een traplift kiest die helemaal bij je past. Vaak stelt de adviseur al tijdens het bezoek een persoonlijke prijsinschatting op.

Vraag naar een ‘testrit’

Bij wagens is het een gangbare praktijk, maar ook bij trapliften kan je steeds vaker een testritje maken. Peil dus bij elke leverancier naar een toonzaal waar je alle modellen naar hartenlust uitprobeert. Marktleider Otolift heeft zelfs een demonstratiewagen die tot bij jou komt. Op die manier test je thuis het comfort van de verschillende modellen en maak je een doordachte keuze.

Let op voor eventuele addertjes onder het gras

Een traplift is een aanzienlijke investering. Besteed dus voldoende aandacht aan de kostprijs. Is de plaatsing inbegrepen? En hoeveel jaar garantie geniet je? Ook de nazorg is van vitaal belang. Informeer of je bij de leverancier terecht kan voor een onderhoudsbeurt en wat je kan doen bij technische storingen. Het droomscenario: een servicedesk die steeds beschikbaar is en verschillende teams op de baan om eventuele defecten vlot te verhelpen.

Veel aanbieders bieden een pakket met een levenslange garantie met daarin jaarlijks onderhoud en uitgebreide servicemogelijkheden. Vraag dus zeker naar de mogelijke formules.

Is er haast bij? Informeer naar een snelle levering

De levertijd van een traplift is sterk afhankelijk van de aanbieder én je trap. Komt er bijvoorbeeld bochtenwerk aan te pas, dan duurt het enkele dagen langer voor je je traplift hebt. Heb je heel dringend een traplift nodig? Kies dan voor een leverancier die een spoedprocedure aanbiedt. Daardoor wordt de leveringstijd flink ingekort: bij leveranciers zoals Otolift kan je traplift zelfs in 48 uur bij je thuis worden geplaatst.

Denk aan ook tweedehands of huren

Heb je tijdelijk een traplift nodig, dan hoef je niet altijd te kopen. Bij fabrikanten zoals Otolift kan je vanaf een korte periode een traplift huren. Daarbij zijn de montage, onderhoudskosten en demontage gewoon inbegrepen. Blijkt later dat je de traplift toch langer nodig hebt? Dan kan je die alsnog kopen.

Om de prijs te drukken, kan je ook kiezen voor een tweedehands model: even veilig, maar met een lager prijskaartje. Bovendien heb je in veel gevallen recht op een subsidie.