Wanneer heb ik recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Personen met lage inkomens kunnen genieten van het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV). In dit geval zal het ziekenfonds meer zal terugbetalen voor ziektekosten. Het RVV-statuut wordt toegekend op basis van het gezinsinkomen. Er wordt rekening gehouden met je huidige situatie. Wanneer je weduwe of weduwenaar, invalide, gepensioneerd of volledig werkloos gedurende minstens 1 jaar bent, gelden bepaalde plafonds als gezinsinkomen. Zit je eronder dan heb je recht op dit statuut.

Cijfers op 01/09/2015

Het basis bruto inkomensplafond bedraagt op 01/09/2015, 17424.93 euro. Dit wordt vermeerderd met 3.225.83 euro per persoon die deel uitmaakt van je gezin. Indien je bijvoorbeeld een alleenstaande ouder bent met 3 kinderen dan bedraagt het plafonds voor jouw gezin 17424.93 (voor een persoon) + drie maal 3.225.83 euro. Het bruto jaarinkomen voor je hele gezin mag dan niet meer dan 27102.42 euro bedragen opdat je recht zou hebben op dit statuut. (bedragen kunnen per trimester geïndexeerd worden)

Personen die niet gepensioneerd, weduwe of weduwenaar, invalide, personen met een handicap, personen die meer dan 1 jaar werkloos zijn, eenoudergezinnen moeten hun gezinsinkomen van het hele voorgaande jaar aangeven. Personen die wel voldoen aan een van de voorgaande statuten moeten het inkomen van de maand voorafgaande aan de aanvraag aangeven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *