Jonge gezinnen met kleine kinderen en/of zwangere vrouwen Mechelen-Turnhout

Op deze pagina helpen we jonge gezinnen met kleine kinderen en/of zwangere vrouwen uit de regio Mechelen-Turnhout met het kiezen van het geschikte ziekenfonds.

We beantwoorden twee vragen:

1. Wat zijn de vaakst voorkomende kostenposten voor dit profiel?
2. Welk ziekenfonds betaalt daarvoor het meeste terug?

Het antwoord op deze vragen kan je terugvinden op deze pagina.

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen:

Het loont steeds de moeite om grondig te vergelijken tussen deze ziekenfondsen, om ervoor te zorgen dat je keuze zo goed mogelijk aansluit bij je verwachtingen.

Zit je in een zeer specifieke situatie, dan kan je onderaan alle terugbetalingen nog eens apart bekijken en zelf uitzoeken welk ziekenfonds voor jouw situatie het voordeligst is.

 

1. Wat is belangrijk?

Ben je een jong gezin met kleine kinderen of een zwangere vrouw woonachtig in de regio Mechelen-Turnhout? Dan zul je in de in de aanvullende verzekering vooral op zoek gaan naar terugbetaling voor sportkampen, stages voor de kinderen of een oppas voor zieke kinderen. Zwangere vrouwen kijken vooral uit naar de geboortepremie.

Voor sportabonnementen kan je tot 30 euro terugtrekken bij de neutrale ziekenfondsen Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Symbio voorziet een tegemoetkoming tot 40 euro. De Voorzorg scoort hier het zwakst met een tegemoetkoming van 12.50 euro.

De oppas zieke kinderen is voor dit profiel een interessante terugbetalingspost. De dekking voor deze kostenpost is verschillend per ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor 8 oppasdagen per jaar zoals bijvoorbeeld het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ze voorzien een maximum van 4 opeenvolgende dagen oppas per ziekteperiode. Partena voorziet een dekking tot 12 dagen per jaar waarvan telkens maximum 3 opeenvolgende dagen per ziekteperiode. Hier vragen ze wel een persoonlijke bijdrage voor van 3 euro per oppasuur. Symbio voorziet 15 dagen per jaar met maximum 5 opeenvolgende oppasdagen per ziekteperiode. De persoonlijke bijdrage bij hun komt neer op 12.50 euro per oppasdag. Elk ziekenfonds heeft hier zeer specifieke voorwaarden (maximumleeftijd van het kind, aantal oppasdagen per jaar en per ziekteperiode, maximum en minimumuren oppas per dag). Het is altijd best om zelf eens rond te kijken welk ziekenfonds de beste oppasuren, tarieven voorziet voor jouw gezinssituatie.

Voor stages, sportkampen, jeugdbewegingskampen, speelpleinwerking voorzien sommige ziekenfondsen ook een tegemoetkoming. Sommige ziekenfondsen voorzien bijvoorbeeld een dagvergoeding van 1.50 euro voor speelpleinwerking zoals het Onafhankelijk Ziekenfonds. Dit voor een maximum van 20 dagen. Jeugdkampen worden aan 2 euro per dag terugbetaald met een maximum van 10 dagen door de Liberale mutualiteit van het Vlaams Gewest of van Antwerpen. Partena voorziet voor die activiteiten een vergoeding van 40 euro. De Christelijke Mutualiteit voorziet voor veschillende activiteiten dagvergoedingen tot een maximum van 100 euro. Veel ziekenfondsen bieden daarbovenop kortingen aan voor stages, kampen die door hun gekozen partners georganiseerd worden.

Hebben jij of je kinderen een leesbril? Dan kan je van elk ziekenfonds een tegemoetkoming bekomen. Geen enkel ziekenfonds biedt hier een interessante vergoeding. Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van 50 euro per jaar en een extra tegemoetkoming van 50 euro per 4 jaar. Partena voorziet hier een tegemoetkoming van 50 euro per twee jaar. Let wel dat je waarschijnlijk niet elk jaar een nieuwe bril koopt waardoor ziekenfondsen die elk jaar een tegemoetkoming voorzien niet echt een groot voordeel hebben ten opzichte van andere ziekenfondsen. Bovendien voorziet de verplichte verzekering nog vrij goede terugbetalingen voor de aankoop van brillen voor minderjarigen.

Heeft jou kind Logopedie sessies nodig en je kan hiervoor geen akkoord bekomen van de adivserende geneesheer van het ziekenfonds? Dan kan je bij Partena terecht voor een tegemoetkoming tot 1001 euro. Zij voorzien een terugbetaling van 6.5 euro per sessie met een maximum van 154 logopediesessies over een periode van 5 jaar. De Christelijke Mutualiteit regio Mechelen-Turnhout komt tussen voor 10 euro per sessie met een maximum van 100 sessies. Leden met het RVV statuut kunnen hier 15 euro per sessie terugtrekken. De Liberale Mutualiteit Antwerpen voorziet een tussenkomst van 9 euro per sessie voor 50 sessies per 6 maanden. Dit is maximaal 24 maanden mogelijk.

Indien er een nieuw kindje op komst is dan ben je zeker goed bij Partena met een geboortepremie van 400 euro. Symbio voorziet 350 euro aan geboortepremie. Bij Symbio betaal je 10.25 euro per maand, bij Partena 7.50 euro per maand per gerechtigde (kinderen zijn inbegrepen in deze bijdrage). Voor jonge gezinnen of zwangere vrouwen is Partena een interessant ziekenfonds alsook de Christelijke Mutualiteit regio Mechelen-Turnhout met een bijdrage van 6.30 euro per gerechtigde.

 

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen:

 

2. Zelf vergelijken?

Vergelijking tussen ziekenfondsen in Mechelen-Turnhout voor Jonge Gezinnen:

Alternatieve geneeswijze en homeopathische geneesmiddelen
Reisvaccin
Vaccin baarmoederhalskanker
Sportabonnement
Diëtiek
Psychotherapie
Stage/Sportkampen/Jeugdbewegingen
Geboorte- & adoptiepremie
Orthodontie
Optiek brillen/ Optiek lenzen
Oppas zieke kinderen
Logopedie
Laserbehandeling
Preventie & opsporingsonderzoek
Hulp stoppen met roken
Anticonceptie
Bijdrage

3. Welk ziekenfonds betaalt wat?

Alternatieve geneeswijze en homeopathische geneesmiddelen

Partena Ziekenfonds
-Homeopathische geneesmiddelen: 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 6 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, homeopathie, reflexologie, mesotherapie, shockwave therapie, acupunctuur of een manuele therapie.

Symbio
-Homeopathische geneesmiddelen: 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 5 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, homeopathie, acupunctuur, hippotherapie (voor personen met autisme of een motorische handicap), antroposofie, mesotherapie, kinesiologie, sofrologie.

Securex Comfort +
-Homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur aan 10 euro per sessies maximum 10 sessies
-Homeopathische geneesmiddelen 75 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Homeopathische geneesmiddelen 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 10 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, acupunctuur.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Acupunctuur, antrosofie, homeopathie, chiropraxie, hippotherapie, osteopathie aan 10 euro per sessie max 50 euro
-Voor homeopathische geneesmiddellen 50% tot max 75 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Acupunctuur, antrosofie, homeopathie, chiropraxie, hippotherapie, osteopathie aan 10 euro per sessie max 50 euro
-Voor homeopathische geneesmiddellen 50% tot max 75 euro

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Acupunctuur, osteopathie, manuele therapie, chiropraxie aan 10 euro per sessie maximum 6 sessies. Voor homeopathische producten 20% tot 62 euro. Maximum 62 euro voor homeopathische producten en alternatieve geneeswijzen samen

De Voorzorg Antwerpen
-Osteopathie – chiropraxie en acupunctuur – samen maximum 50 euro aan 10 euro per sessie
-Homeopathische geneesmiddelen: 20% max 75 euro

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Voor Osteopathie en Chiropraxie 5 sessies aan 10 euro max 50 euro
Homeopathische geneesmiddelen 30%

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Homeopathische geneesmiddelen: 20% van de aankoopprijs.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 6 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, manuele therapie.
-Voor het gehele pakket alternatieve geneeswijzen bedraagt de maximale tussenkomst 62 euro per gezinslid per kalenderjaar.

Reisvaccin

Partena Ziekenfonds
-80% van het remgeld voor reisvaccin of malariapillen. -Cumuleerbaar met de terugbetaling van andere vaccins tot max. 25 euro per jaar per persoon.

Symbio
-35 euro

Securex Comfort +
– 25 euro voor vaccins met een maximum 65 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-10 euro per jaar voor alle mogelijke vaccins

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50% tot maximum 75 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-50% tot maximum 75 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-25 euro per jaar

De Voorzorg Antwerpen
-25 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-25 euro per jaar. Enkel van toepassing op kinderen die recht hebben op kindergeld (max 25j)

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-50 euro

Vaccin baarmoederhalskanker

Partena Ziekenfonds
-Zie reisvaccin

Symbio
-150 euro (50 euro per dosis)

Securex Comfort +
-150 euro voor vrouwen tussen 19 en 22 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Zie reisvaccin

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Zie Reisvaccin

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Zie Reisvaccin

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-/

De Voorzorg Antwerpen
-Zie vaccins

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Geen

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Eenmalig 150 euro (indien geen tussenkomst in de verplichte verzekering)

Sportabonnement

Partena Ziekenfonds
-15 euro per jaar

Symbio
-40 euro/jaar

Securex Comfort +
-30 euro/ jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-15 euro per jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-30 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-30 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-25 euro per jaar

De Voorzorg Antwerpen
-12.50 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-15 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Jaarlijks 25 euro lidgeld van sportclub terugbetaald.

Diëtiek

Partena Ziekenfonds
-Om de 2 kalenderjaren tegemoetkoming van 40 euro na 4 consultaties.

Symbio
-12.50 euro per zitting, maximum 6 zittingen per jaar + 25 euro terugbetaling voor een balans opgemaakt door een voedingsdeskundige.

Securex Comfort +
-30 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Tegemoetkoming 25 euro per persoon per jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-10 euro per sessie maal 5 sessies per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-10 euro per sessie maal 5 sessies per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-10 euro per sessies – maximum 6 sessies

De Voorzorg Antwerpen
-4 zittingen aan 10 euro de zitting

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-40 euro na 4 sessies maximum

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-10 euro per sessie terugbetaald met een max. van 6 zittingen per jaar.

Psychotherapie

Partena Ziekenfonds
-20 euro per sessie terugbetaald, max. 6 sessies per jaar voor jongeren met recht op kinderbijslag

Symbio
-10 euro per sessie – 6 sessies + 20 euro voor psychologisch onderzoek

Securex Comfort +
-30 euro voor kinderpsychotherapie

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-10 euro per sessie terugbetaald, max. 10 sessies per jaar voor kinderen t.e.m. 18 jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-10 euro per sessie voor 10 sessies per jaar tot 18 jaar. Vanaf 19 jaar is het 50 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-10 euro per sessie voor 5 sessies per jaar – geen leeftijdslimiet

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-20 euro per sessie – maximum 120 euro voor jongeren.
– voor volwassenen is een tegemoetkoming tot 60 euro voorzien (10 euro * 6 zittingen)

De Voorzorg Antwerpen
-Voor jongeren: 15 euro terug per sessie met maximum van 6 sessies (tot 90 euro) voor jongeren met RVV statuut wordt 30 euro per zitting voorzien (max 180 euro)
-Voor volwassenen: 5 sessies aan 10 euro de zitting terugbetaald

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-12 sessies terugbetaald aan 50% tot max 30 euro per sessie of 75 % tot maximum 45 euro voor RVV statuut. Voor kinderen.

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-20 euro per sessie terugbetaald, max. 120 euro per jaar voor jongeren met recht op kinderbijslag. Voor volwassenen wordt tot 60 euro voorzien.

Stage/Sportkampen/Jeugdbewegingen

Partena Ziekenfonds
-Per kalenderjaar maximum:
40 euro voor meerdaagse activiteiten
75 euro voor gezondheidskampen met medische criteria

Symbio
-100 euro tegemoetkoming mogelijk per jaar voor speelpleinen, sportstages en vakantiekampen

Securex Comfort +
-Tot 50 euro per kind/ jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Per kalenderjaar maximum:
20 x 1,5 euro voor speelpleinwerking
10 x 5 euro voor kamp met sport- of jeugdvereniging
30 euro voor schooluitstappen (2x/jaar)

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50 euro per jaar waaronder 5 euro per dag of overnachting in het kader van onder andere speelpleinen, schoolreizen of lidgeld jeugdbeweging tot 30 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Kamp; speelpleinen: 5 euro per dag maal 10 dagen
Schooluitstap: 30 euro
Jeugdbeweging: 10 euro per jaar
Voor -18 jarigen
In combinatie met sportabonnement tot maximum 170 euro aan terugbetalingen

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Jeugdkampen: 2euro maal 10 dagen maximum (tot 18 jaar)
Bos-zee klassen 4 euro per nacht maal maximum 10 per jaar
Speelpleinen: 1.20 euro per dag tot maximum 40 dagen. Voor kinderen onder 18jaar

De Voorzorg Antwerpen
-30 euro maximum voor zee, bos klassen of andere schooluitstappen

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Lidgeld jeugdbeweging: 20 euro. 5 euro per dag voor kampen of sportstages en 2.5 euro per dag voor speelpleinen. Maximum 100 euro

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Per kalenderjaar maximum:
20 x 1,20 euro voor speelpleinwerking en dagkampen.
10 x 2 euro voor jeugd- en scoutskampen (internaatsverband).
10 x 6 euro voor een verblijf in schoolverband.

Geboorte- and adoptiepremie

Partena Ziekenfonds
-400 euro per kind

Symbio
-350 euro per kind

Securex Comfort +
-300 euro voor eerste kind, vanaf tweede kind 200 euro

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-150 euro voor het eerste kind en 100 euro vanaf het tweede kind per aangesloten ouder

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-150 euro per aangesloten ouder

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-150 euro per aangesloten ouder

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-210 per aangesloten ouder

De Voorzorg Antwerpen
-Enkel in de vorm van waardebons (tot 900 euro)

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-350 euro per kind

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-260 euro per kind.
520 euro indien beide ouders lid zijn.

Orthodontie

Partena Ziekenfonds
-375 euro voor de behandeling of 800 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Symbio
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met goedkeuring tot 750 euro.

Securex Comfort +
-300 euro maximum voor de behandeling

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-375 euro eenmalig

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met akkoord 150 euro bij begin behandeling en extra 150 euro na 6e/12e/30e en 36e behandeling. Tot 750 euro.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met akkoord 150 euro bij begin behandeling en extra 150 euro na 6e/12e/30e en 36e behandeling

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-372 euro + 372 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

De Voorzorg Antwerpen
-372 euro voor behandeling + 372 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-185 euro bij begin behandeling en 185 euro na behandeling + 370 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-372 euro + 372 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Optiek brillen/ Optiek lenzen

Partena Ziekenfonds
-Om de 2 jaar een tegemoetkoming van 50 euro voor een bril of lenzen.

Symbio
-voor personen onder 18 jaar: 25 euro per 4 jaar voor een montuur (eerste montuur 50 euro). Voor optisch materiaal 50 euro per 2 jaar.

-voor personen ouder dan 18 jaar: 25 euro per 4 jaar voor een montuur. Voor optisch materiaal 100 euro per 4 jaar.

Securex Comfort +
-60 euro per drie jaar voor nieuwe brilglazen. Voor lenzen 60 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-50 euro per kalenderjaar. Te gebruiken voor de aankoop van een bril, brilglazen, brilmontuur, zonnebril met corrigerende glazen, contactlenzen of voor de kosten van een optische laserbehandeling.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50 euro per jaar. Om de 4 jaar 50 euro extra op basis van voorschrift

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-50 euro per jaar.

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-50 euro per jaar

De Voorzorg Antwerpen
-50 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Tot 18 jaar 50 euro per jaar / vanaf 19 jaar 40 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-50 euro per jaar

Oppas zieke kinderen

Partena Ziekenfonds
-Je betaalt slechts 3 euro per uur. Max. 12 oppasdagen per jaar en per kind, op weekdagen tussen 7u en 20u.
maximum 3 dagen per ziekteperiode.

Symbio
-12.50 euro per dag voor 15 dagen per jaar en maximum 5 opeenvolgende dagen per ziekteperiode. Tot 12 jaar.

Securex Comfort +
-8 dagen per jaar, per kind. gratis tot maximum 14 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Max. 8 oppasdagen per jaar en per kind, op weekdagen tussen 8u en 19u.
-Voor zieke kinderen tussen 3 maanden en 14 jaar. Maximum 3 opeenvolgende dagen per ziekteperiode.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Tot 12 jaar. Max 4 opeenvolgende dagen en 8 dagen per jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Tot 12 jaar. Max 4 opeenvolgende dagen en 8 dagen per jaar.

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Tot 14 jaar. 10 dagen per jaar gratis.

De Voorzorg Antwerpen
-4.25 euro per uur – 5 euro admin kosten per keer max 12 j (je trekt 2 euro per uur terug)

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Kinderen krijgen telkens maximum 5 opeenvolgende dagen per ziekteperiode aan 1.75 euro per uur. Tot 12 jaar.

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-3 dagen per jaar.
-Voor zieke kinderen tot 12 jaar.

Logopedie

Partena Ziekenfonds
-Geen leeftijdsgrens.
-Om de 5 jaar een tegemoetkoming van 6,5 euro per individuele sessie met een max. van 154 sessies.

Symbio
-5 euro tot 375 euro per jaar indien geen akkoord verplichte verzekering – geen maximumleeftijd. Indien wel een akkoord van de verplichte verzekering wordt er een extra tegemoetkoming van 3 euro  per sessie voorzien. Maximum 225 euro per jaar.

Securex Comfort +
-10 euro per sessie – maximum 300 euro per behandeling tot 15 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Geen leeftijdsgrens.
-Tegemoetkoming van 14 euro per sessie met een max. van 30 sessies per persoon.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-7.50 euro per sessie maal 40 sessies. Voor een behandeling van maximum 2 jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-7 euro tot maximum 350 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-6.50 euro maal dertig sessies ongeacht de leeftijd

De Voorzorg Antwerpen
-9 euro per sessie max 100 sessies na goedkeuring adviserend geneesheer 5-18 jaar

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-10 euro per sessies terugbetaald tot maximum 100 sessies (RVV 15 euro per sessie) tot 18 jaar

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Indien geen terugbetaling in de verplichte verzekering.
-9 euro per sessie met een max. van 50 sessies per 6 maanden.
-Maximum tot 24 maanden.

Laserbehandeling

Partena Ziekenfonds
-100 euro per oog – eenmalig

Symbio
-125 euro per oog – eenmalig

Securex Comfort +
-100 euro per oog – eenmalig

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Zie optiek

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-125 euro per oog

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-125 euro per oog

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-100 euro per behandeld oog

De Voorzorg Antwerpen
-150 euro per oog

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-100 euro per oog

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Een eenmalige tussenkomst van max. 225 euro per oog.

Preventie and opsporingsonderzoek

Partena Ziekenfonds
-Preventieve onderzoeken: mammografie, spirometrietest, endoscopie, bloedonderzoek of uitstrijkje.
-3 maal per jaar een tegemoetkoming van 10 euro per raadpleging.

Symbio
-Mammografie, prostaatkanker, opsporing hart-en vaatziekte, dikke darm kanker, diabetes type II of osteoporose – maximum 25 euro per jaar

Securex Comfort +
-Voor Hart-en vaatziektes wordt het remgeld van de medicatie terugbetaald tot 30 euro. (medicatie voor bloeddruk en cholesterol)

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Voor hartscreening is er een tegemoetkoming van 30 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-8 euro per 2 jaar voor opsporing baarmoeder, borts- of prostaatkanker

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-/

De Voorzorg Antwerpen
-/

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Geen

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-/

Hulp stoppen met roken

Partena Ziekenfonds
-/

Symbio
-60 euro: 20 euro per behandeling per leven. Voorzien voor de kostprijs van geneesmiddelen voor het stoppen met roken.

Securex Comfort +
-/

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-25 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-/

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-50 euro voor aankoop rookstopmiddelen

De Voorzorg Antwerpen
-50 euro voor sommige rookstopmiddelen of lasertherapie

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Geen

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Eenmalig een tegemoetkoming van 50 euro voor de aankoop van rookstopmiddelen.

Anticonceptie

Partena Ziekenfonds
-/

Symbio
-40 euro per jaar voor pil, vaginale ring, prikpil, contraceptieve patch. 120 euro per drie jaar voor spiraal of implantaat

Securex Comfort +
-/

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-/

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-/

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-30 euro per jaar voor de pil , contraceptieve patch of vaginale ring

De Voorzorg Antwerpen
-15 euro per jaar voor pil prikpil vaginale ring pleister, of 45 euro per drie jaar voor Spiraal of 2 jaar 9 maanden voor implantaat

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-Geen

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-50% met een max. van 25 euro per jaar. Spiraaltje 125 euro per 5 jaar.

Bijdrage

Partena Ziekenfonds
-7,50 euro per maand per gerechtigde

Symbio
-10.25 euro per maand

Securex Comfort +
-Per alleenstaande gerechtigde 12.25 euro/maand. Indien er personen ten laste zijn 14.66 per maand. 2 gerechtigden + personen ten laste betalen 22.19 euro per maand voor gezin

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-8.39 euro per gerechtigde

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-7.10 euro per gerechtigde

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-7.15 euro per gerechtigde

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-5.50 per gerechtigde zonder gezinslast. Met gezinslast 7.50 euro

De Voorzorg Antwerpen
-6.41 euro per gerechtigde

Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout
-6.30 euro per gerechtigde per maand

Liberale Mutualiteit Antwerpen
-Alleenstaande gerechtigde: 7.00 euro
-Gerechtigde met personen ten laste: 9.00 euro
-Prijzen 2016!

 

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen: