Welk ziekenfonds pas het best bij jou?

De term ‘ziekenfonds’ was in de vorige eeuw zowel in Nederland als in België gangbaar om het systeem aan te duiden voor het verzekeren van de zorgkosten. Inmiddels wordt de term al sinds 2006 in Nederland niet meer gebruikt. Dat is namelijk het jaar waarin de Zorgverzekeringswet in werking trad. Voorheen was het ziekenfonds een voorziening voor mensen tot een bepaalde inkomensgrens. Zat je daarboven, dan moest je jezelf particulier verzekeren bij een maatschappij naar keuze. België kent nog altijd een stelsel van ziekenfondsen, waarbij de burger zelf de keuze heeft in zich aan te sluiten bij eender welke organisatie. In dat laatste komt de situatie dus overeen met die in Nederland. De vraag is dan natuurlijk: welke aanbieder past het best bij jou?

De touwtjes zelf in handen

Het is gemakkelijker een gewoonte aan te leren, dan deze weer af te leren. Duizenden Nederlanders gebruiken nog altijd de term ziekenfondsverzekering, terwijl die allang is omgedoopt tot zorgverzekering. Maar hoe je het ook noemt, belangrijk is vooral dat je een verzekering kiest die goed is afgestemd op jouw specifieke situatie. Er valt nogal wat te kiezen en als consument heb je dus tamelijk veel macht. Door je pakket aan te passen naar je behoeften, heb je de touwtjes zelf in handen. Sommige aanbieders spelen daar slim op in door juist het element van keuzevrijheid te benadrukken in hun campagnes. Maar misschien wil je juist niet zelf hoeven kiezen en vertrouw je erop dat een zo compleet mogelijk standaardpakket voor jou de beste optie is.

Collectief verzekeren niet altijd gunstig

Het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering is voor iedereen hetzelfde. Wel kunnen de tarieven voor dat basispakket bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen onderling variëren. De grootste verschillen zitten echter in de aanvullende pakketten. Daarmee gaat elke aanbieder anders om en dat maakt het vergelijken zo lastig. Bovendien hebben in Nederland veel mensen een collectieve zorgverzekering via hun werkgever. Televisieprogramma Kassa besteedde hier eind 2019 aan. Gewijzigde regelgeving heeft er namelijk voor gezorgd dat er niet veel winst meer te behalen valt omdat zorgverzekeraars nog maar vijf procent korting mogen geven op de basisverzekering. Daarmee worden de verschillen kleiner en is er zelfs een behoorlijk grote kans dat je bij een andere partij uiteindelijk voordeliger uit bent. Je doet er verstandig aan om elk jaar rond november de situatie eens goed onder de loep te nemen.

Besparen op ziekenfondsbijdrage

Als je in België woont is het verplicht om lid te worden van een ziekenfonds. Loontrekkers, ambtenaren en studenten/stagiairs van 25 jaar of ouder dienen zich onder de eigen naam in te schrijven bij een ziekenfonds. Ook als je werkzoekende bent en je beroepsinschakelingstijd voorbij is, ben je verplicht om je in te schrijven. 

Verschillende ziekenfondsen

Je hebt de keuze uit verschillende ziekenfondsen die allen een eigen premie vragen en daar verschillende voorwaarden en voordelen tegenover hebben staan. Er zijn vijf landsbonden die weer verder verdeeld zijn in afdelingen die doorgaans regionaal georganiseerd zijn: de christelijke, de liberale, de socialistische, de onafhankelijke en de neutrale. Het is belangrijk om goed te vergelijken en te bekijken welk ziekenfonds het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Door slim te kiezen kun je flink wat geld besparen. Jouw vaste lasten verlaag je nog verder door ook je betalingen voor energie en abonnementen naar beneden te brengen. De jaarpremie tussen het goedkoopste en het duurste ziekenfonds scheelt al snel €100,-. Wel worden hierbij verschillende zaken vergoed. 

Waarom wisselen van ziekenfonds?

Vanuit de wettelijke ziekteverzekering garandeert ieder ziekenfonds dezelfde vergoedingen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en erelonen. Ook uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zijn bij wet vastgelegd. Bovenop het minimum kunnen de ziekenfondsen echter zelf de focus bepalen. Ieder ziekenfonds biedt dan ook wisselende voordelen tegen verschillende premies. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken van welke voordelen jij profiteert om je vervolgens aan te sluiten bij het fonds dat het best bij jou past. Zo weet je zeker dat de zorg waar jij hoogstwaarschijnlijk het meest gebruik van gaat maken goed terugbetaalt wordt. Als je maar weinig gebruikmaakt van zorg kan het lonen om voor het ziekenfonds met de laagste basispremie te kiezen. Er zijn veel partijen om uit te kiezen en vanuit bepaalde politieke partijen komt om deze reden kritiek op het systeem.

Zo schrijf je je in bij een ziekenfonds

Het inschrijven bij een ziekenfonds kan eenvoudig online. Ook is het mogelijk om langs te gaan in een van de kantoren van de mutualiteiten. Je dient jezelf in te schrijven bij een ziekenfonds als je 25 bent. Onder deze leeftijd schrijf je je in als je werkzoekende bent, werkzaam bent of je vestigt als zelfstandige. Zolang je nog niet aan de voorwaarden voldoet ben je ingeschreven via een van je ouders. Als lid van een ziekenfonds of mutualiteit ben je verzekerd voor diverse medische kosten. Bij ziekte of een ongeval waardoor je niet meer kunt werken, ontvang je een uitkering. En als je naar de dokter, apotheek of het ziekenhuis moet krijg je een deel van het geld dat je betaald hebt terug van het ziekenfonds. Je kan op elk moment beslissen om over te stappen. De feitelijke overstap vindt plaats aan het begin van elk kwartaal, dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.