Is zorg in België goedkoper dan in Nederland?

zorg

Al langere tijd wordt gezegd dat Belgen een stuk minder geld kwijt zijn aan de ziektekostenverzekering dan Nederlanders.

De vergoeding voor het ziekenfonds ligt ongeveer 17 keer lager dan dat Nederlanders maandelijks kwijt zijn aan de zorgverzekering.

Maar klopt het wel dat Belgen echt veel minder betalen voor de zorgverzekering? En is de zorg goedkoper in België? 

Het Belgische zorgstelsel

Iedere Belg moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. Vanuit het fonds wordt de benodigde zorg betaald. Hiervoor dragen Belgen een jaarlijkse premie af, waarvan het bedrag neerkomt op ongeveer 85 tot 105 euro. Omgerekend naar een maandelijks bedrag komt dit uit op een bedrag tussen de 7,- en 8,50 euro. Dit is een groot verschil met de Nederlandse zorgverzekeraars, waar de premie gemiddeld 118 euro per maand bedraagt.

Belgen betalen echter niet alleen de premie voor zorg. De ziekenfondsen worden ook gefinancierd via belastingen. Ongeveer 13 procent van het loon wordt afgedragen aan de ziekenfondsen. Daarnaast draagt ook de werkgever nog eens tussen de 15 en 22 procent van het belastbare inkomen af aan de ziekenfondsen.

Zorgkosten in Nederland

Ook in Nederland dragen werkgevers gedeeltelijk de zorgkosten. Dit komt neer op zo’n 7 procent van het belastbare loon van een werknemer. Als ondernemer of gepensioneerde moet men een percentage van 5,7 procent van het inkomen afgedragen worden. De maandelijkse zorgpremie van gemiddeld ongeveer 118 euro wordt rechtstreeks afgedragen aan de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om de basisverzekering.

Het vergelijken van deze verzekering heeft vaak invloed op het bedrag, waardoor er bespaard kan worden op de maandelijkse kosten. Een Nederlandse zorgverzekeraar heeft een hogere dekking dan die van de Belgische ziekenfondsen. Meer dan het eigen risico (minimaal 385 euro tot maximaal 885 euro) hoeft de verzekerde niet te betalen. Een hoger eigen risico zorgt voor een lagere maandelijkse premie.

Ziekenfondsen dekken niet de volledige zorgkosten

Het ziekenfonds in België dekt niet alle zorgkosten. Zo worden bezoeken aan de huisarts of het ziekenhuis wel deels gedekt, maar worden niet de volledige kosten van een bezoek uitgekeerd. Het percentage dat Belgen uit eigen zak moeten betalen verschilt per type zorg. Zo kost een bezoek aan een specialist of ziekenhuisopname bijvoorbeeld 25 procent.

Nederlanders hebben deze kosten niet. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd volledig vergoed en ook gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis kost eventueel een gedeelte uit het eigen risico. Met een aanvullende verzekering kunnen Belgen zich verzekeren tegen de extra kosten. Dit zorgt echter wel voor een hogere premie.

Daarnaast draagt iedere Belg verplicht bij aan de sociale bescherming, een bijdrage van 52 euro per jaar of 26 euro bij een laag inkomen. Door al deze kosten te verwerken bij het berekenen van het verschil in zorgkosten per persoon in België en Nederland, vallen de uiteindelijke kosten per persoon ongeveer 15 procent lager uit in België.