Hoeveel bedraagt een ziekte-uitkering?

Een ziekte-uitkering wordt berekend op basis van je brutoloon. Er wordt ongeveer 60% van je bruto loon uitbetaald. Hierop is wel een maximumplafond voorzien! Personen met een hoog loon nemen daarom best een verzekering voor gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie over het plafond contacteer je best je ziekenfonds.


Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt een deel van je uitkering afgehouden voor de belastingen. Dit bedraagt ongeveer 11,11%. Indien je na 12 maanden nog arbeidsongeschikt bent, wordt er van je uitkering niets meer afgehouden voor de belastingen. Wat je dan aan belastingen moet betalen, wordt berekend op basis van je inkomen. Het is verstandig om een deel van je uitkering opzij te houden voor de belastingen. Wat je na 12 maanden arbeidsongeschiktheid krijgt noemen we een invaliditeitsuitkering. Daarnaast krijg je eveneens het statuut van invalide. Invalide betekent dat je al meer dan 1 jaar aan minstens 66%  arbeidsongeschikt bent.

Bij de uitbetaling van een invaliditeitsuitkering wordt de uitkering die je in de primaire arbeidsongeschiktheid (de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid) ontving, herberekend naargelang je gezinssituatie. Er zal ongeveer een maand voor de overgang naar invaliditeit een enquête worden gedaan door je ziekenfonds. Daarop zal je moeten aangeven wat je gezinssituatie is. Voor volgende gezinssituaties zijn de bijhorende percentages van toepassing op je uitkering.

Je bent een gerechtigde zonder gezinslast of alleenstaande als je alleen woont of samenwoont met een persoon die geen inkomen bezit en ook niet ten laste is ( bijvoorbeeld een kind). Indien de persoon met wie je samenwoont een inkomen uit arbeid heeft tussen 932.98 en 1.501,82 dan wordt je als alleenstaande of persoon zonder gezinslast uitbetaald. Dit percentage bedraagt 55%. Indien je samenwoont met iemand die een vervangingsinkomen ontvangt dan moet dit inkomen tussen 932.98 en 1026.65 euro liggen om uitbetaald te worden aan het tarief van alleenstaande. (cijfers 2015)

Indien je kinderen ten laste hebt en er niemand anders inwoont die een inkomen geniet, zal je uitbetaald worden als gerechtigde met gezinslast en dan wordt je uitkering verhoogt tot 65%. Indien de persoon met wie je samenwoont een inkomen ontvangt lager dan 932.98 euro dan heb je recht op het tarief ‘met gezinslast’. (cijfers 2015)

Tot slot kan je ook als samenwonende uitbetaald worden indien de persoon met wie je samenwoont een werkinkomen heeft die het plafond van 1.501.82 euro overschrijdt. Je zal dan aan een percentage van 40% van je voormalig bruto inkomen worden uitbetaald. (cijfers 2015)

Zelfstandigen krijgen een forfaitaire dagvergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van je gezinssituatie. Er wordt ook rekening gehouden met het feit of je bedrijf nog open blijft of sluit tijdens gedurende de arbeidsongeschiktheid.

 

14 gedachten over “Hoeveel bedraagt een ziekte-uitkering?

 • 7 juni, 2015 om 08:51
  Permalink

  Ikzelf ben51. jaar,woon samen met vader van 8o jaar,ik heb een brutobvan 2750 netto,hij heeft een netto van 1083 en premie van 280 euro.
  Worden wij beschouwd als alleenstaand o samenwonend?
  Hoeveel netto verdienen we ?
  Mvg,
  Janique vanboterdael

  Beantwoorden
 • 21 augustus, 2016 om 20:31
  Permalink

  Beste
  U spreekt van samenwonen. Wat als een vriendin die net is getrouwd ( omwille van de ziekte toch nog snel gedaan.) toch een verschillend domicilie adres heeft dan haar man. Hoe wordt dit bekeken? Zij heeft een kind ten laste . Zij moet aangeven of ze alleenstaan is of samenwonend. Kan zij alleenstaand blijven verder aangeven hoewel zij getrouwd is maar toch apart zijn blijven wonen en hiervoor ook alle lasten zelf draagt?
  Bedankt voor uw info.

  Beantwoorden
 • 23 augustus, 2016 om 18:17
  Permalink

  Geachte heer, mevrouw, Als ik bv in invalidiiteit ben en wettelijk samenwoon met een vrouw die geen inkomen heeft is mijn inkomen dan bruto of netto 65%? Dank bij voorbaat

  Beantwoorden
 • 7 december, 2016 om 09:59
  Permalink

  Beste

  In febrari 2014 werdt ik geopereerd . Indie zelfde maand gaat de firma waar ik als bediende werkte in faling .
  Kreeg toen geen volledige ziekte uitkering omdat ik te veel verdiende en ziekenfonds hanteert een maximum barema dus verlies
  In dat jaar moet ik alle zieken gelden terug storten omdat ik een verbreking vergoeding heb gehad bedrag 12000€ dus weer niks gezien
  Vanaf september 2014 ben ik werk zoekende en in mei 2015 krijg ik twee hersen infarcten waar ik niet voor gekozen heb dus weeral pech
  En kreeg maar een armzalige uitkering volgens ziekenkas de juiste berekening en elke maand zie je dat zakken en zit nu op een bedrag (ik hoop dat je zit en zorg niet dat je van je stoel valt) +/- 20€ per dag dan kom ik op ongeveer op twee keer 290€ permanent uit
  Ik heb 30jaar lang hard gewerkt en dat nu mijn straf op de gepresteerde jaren dat ik krijg na een verdoemde ziekte
  (Zwart werkers vragen 25€ tot 35€ per uur ) wie is nu hier de klos
  Ik zie het niet meer zitten krijg niks meer betaald ben door mijn reserves na aldie kosten
  Seffes nog eens depressief daar boven op en dan is de zaak kompleet
  Lang leven (de politiek)
  Met vriendelijk groeten
  Roberto

  Beantwoorden
 • 25 maart, 2017 om 10:52
  Permalink

  een absoluut niet rechtvaardige regeling, waardoor de alleenstaande te zwaar wordt belast, terwijl als men samenwoont ook profijt trekt van het inkomen van de partner. een alleenstaande komt sowieso tekort; denk even aan de kosten voor medicijnen die niet worden vergoed; de kosten voor levensonderhoud, huur, verzekering, gas, licht, water enz.

  Beantwoorden
 • 4 september, 2017 om 15:41
  Permalink

  Het is goed dat men de ziekenfondsen kan vergelijken, via hun website!

  Beantwoorden
 • 14 september, 2017 om 19:05
  Permalink

  Als je ontslagen bent met verbrekingsvergoeding, en ziek wordt binnen de opzegtermijn, waarop wordt dan de ziekteuitkering gebaseerd? Op het brutoloon?
  En hoe moet dit administratief geregeld worden? Gewoon een vertrouwelijk laten invullen door de geneesheer en opsturen naar het ziekenfonds?

  Voorbeeld:
  Iemand krijgt ontslag op 31 augustus. Op de aangetekende zending staat dat de arbeidsovereenkomst op datum van 31 augustus eindigt en dat er een verbrekingsvergoeding van 7 kalenderdagen uitgekeerd zal worden, vermeerderd met 13 weken conform het eenheidsstatuut.
  Deze persoon wordt ziek op 28 september.
  Valt deze persoon dan onmiddellijk in de ziektewetgeving, wordt er een ziekteuitkering uitbetaald die gebaseerd is op het brutoloon?
  En hoe zit het met de opzegtermijn?

  Beantwoorden
 • 3 november, 2017 om 22:14
  Permalink

  ik ben 56 heb 37jaar gewerkt,in ben nu 7maanden thuis volgens mijn specialisten en zelfs de adviserend geneesheer zal ik waarschijnlijk nooit meer werken,word er bij invaliditeit rekening gehouden met de jaren dat ik gewerkt heb,of blijf ik 50 euro meer ontvangen dan iemand die nog nooit gewerkt heeft?
  als men stempeld word hiermee rekening gehouden lees ik,mensen ouder dan 55en 25jaar gewerkt daar daalt het stempelgeld niet van?

  Beantwoorden
 • 9 april, 2018 om 00:23
  Permalink

  ik ben 53 jaar en ben 2 jaar arbeidsongeschikt met rug klachten .Er zijn al zoveel behandelingen gedaan zoals rug infiltraties denk 10 x en er was geen verbetering. Dus gingen ze over gaan naar een rug school 3 maand geen verbetering. Ik heb nu uit eigen intiatief naar UZ Leuven gegaan voor een andere mogelijkheid tot verbetering .Ik kom daar terecht bij een hoop studenten wat eigenlijk dit niet wou .Ik wou een dokter met jaren lange ervaring spreken over het gene waar ik mee zit en niet bij een stage ploeg die precies maar raden wat je hebt .Nu moet ik van hen naar een gelijkaardige behandeling terug weer 18 lessen gaan volgen .ja ik ben het gewoon echt beu aan het worden en voor mij als alleenstaande kost het mij allemaal veel en ik denk dat ik van plan ben dit niet te doen zo blijf je bezig .Waarom kunnen ze mij niet gewoon een invaliditeits procent geven en er eens voor zorgen dat ik een aangepaste job 2 x per week kan doen zodat mijn uitbetaling op de ziekenkas kan blijven en ik de recht krijg van de arbeidsgeneesheer .Nu blijft dat ge prul maar duren en ik sta nog even ver zoals in het begin. Wat moet ik nu doen … ik ben aangesloten bij cm leuven

  Beantwoorden
 • 15 april, 2018 om 00:50
  Permalink

  Kan je beter vervroegd pensioen aaanvrage als dat nutteloos bedragje te krijge

  Beantwoorden
 • 22 juli, 2018 om 11:23
  Permalink

  Ik ben iemand van 42 jaar en ik heb minder een jaar gewrkt en mijn netto is 1527 euro en ik ben getrouwd met 3 kinderen ten laste . Ik ben vanaf 2 manden geleden arbeidsongeschikt met rug klachten en ik ben naar de specialist doktor geweest en hij heeft geadveseerd om geen operatie te doen want ik heb geen 3 wervels en de operatie is gevarlijk en zwaar en ik moet geen worken dus ik heb recht van uitkering als arbeidsongeschiktheid van de mutualiteit en hoeveel is het .

  Beantwoorden
 • 3 september, 2018 om 11:42
  Permalink

  had graag informatie gehad hoeveel inkomen als invaliet met kind van 20 14dagen de maand ten lasten.die zelf geen inkomen heeft alvast bedankt

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *