Rijke Belgen leven langer

Onlangs deed de Europese Commissie onderzoek naar de gezondheid van Belgen. Uit dit onderzoek kwamen een aantal opvallende conclusies. Zo kwam naar voren dat rijke Belgen langer leven dan arme Belgen.

Gezondheidsprofielen als leidraad

Samen met de OESO stelde de Europese Commissie gezondheidsprofielen op voor elke Europese lidstaat. In de betreffende gezondheidsprofielen ging men in op de algemene gezondheidstoestand, levensverwachting en het type zorgstelsel. België kwam goed naar voren uit het rapport. Uit het rapport kwam onder andere naar voren dat Belgen een levensverwachting hebben van 81,6 jaar. Deze leeftijd ligt hoger dan het Europese gemiddelde.

Echter, er kwam ook naar voren dat de laagst opgeleide Belgen vijf jaar korter leven dan de hoogst opgeleide Belgen. De verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat lager opgeleiden vaker roken en drinken. Ook komen overgewicht en obesitas bij deze groep meer voor. Belgen met een hoger inkomen geven zelf ook vaker aan in een goede gezondheid te verkeren dan Belgen met een lager inkomen. 

Iedere Belg heeft toegang tot zorg omdat bijna iedereen in België zorgverzekering heeft. Doordat veel mensen hun zorgverzekering vergelijken, kunnen ze tegen relatief lage kosten een zorgverzekering nemen. Lager opgeleiden die hun zorgverzekering vergelijken kunnen hierdoor tegen lagere kosten zichzelf verzekeren. 

Gezondheidsprofielen in andere landen

In The Journal Gerontology werd ook onderzoek gedaan waarin rijke mensen vergeleken werden met minder rijke mensen. Uit de data van 25.000 mensen bleek dat rijke mensen langer leefden dan arme mensen. De verklaring die hiervoor gegeven werd, was dat mensen die rijker zijn minder stress hebben. Dit zorgt ervoor dat ze langer leven.

Gezondheidsprofiel in Nederland

Het gezondheidsprofiel in Nederland is vergelijkbaar aan dat van België. Ook bij onze noorderburen leven rijke mensen langer dan arme mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed een onderzoek en kwam tot deze conclusie. Mannen met een hoog inkomen leven gemiddeld 8 jaar langer dan mannen met een laag inkomen, terwijl dit bij vrouwen 7 jaar is. Naast het feit dat ze langer leven, blijven ze ook nog eens langer gezond.

Rijkere mensen leven gemiddeld 18 jaar langer in goede gezondheid dan de armere bevolkingsgroep. Een man die tot de laagste inkomensklasse behoort, leeft gemiddeld 53,4 jaar gezond, terwijl dit voor de hoogste inkomensklasse 71,1 jaar is. Voor vrouwen zijn deze cijfers ongeveer gelijk. De cijfers gaan overigens niet alleen over de fysieke gezondheid. Ook de mentale gezondheid speelt een rol. Rijkere mensen krijgen vaak pas later in hun leven geestelijke problemen.

Gezondheidsprofiel van de toekomst

Verwacht wordt dat het verschil de komende jaren niet zo zeer zal veranderen, maar dat de leeftijd wel hoger komt te liggen. Zowel mensen met een laag als hoog inkomen zullen dus iets langer leven en iets meer jaren gezond leven.