Wat is een ziekte-uitkering?

Een ziekte-uitkering is een vervangingsinkomen dat het verlies van een inkomen omwille van gezondheidsredenen moet opvangen. Stel dat je dokter je voor onbepaalde tijd ziek schrijft. Dan zal je tijdens je arbeidsongeschiktheid, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een gewaarborgd loon betaald door je werkgever. Dit is echter niet oneindig in tijd. De duurtijd van een gewaarborgd loon is afhankelijk van verschillende factoren zoals de proefperiode, statuut (arbeider, bediende). Iemand die werkloos is valt onmiddelijk terug op een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Een zelfstandige geniet geen gewaarborgd loon maar kan pas na een carenzperiode van een maand terugvallen op het ziekenfonds. Een carenzdag of -periode is een periode waarin je geen enkel inkomen geniet. Na de uitbetaling van dit gewaarborgd loon, voor wie hier recht op heeft, val je terug op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *