Jonge gezinnen met kleine kinderen en/of zwangere vrouwen Halle-Vilvoorde

Op deze pagina helpen we jonge gezinnen met kleine kinderen en/of zwangere vrouwen uit de regio Halle-Vilvoorde met het kiezen van het geschikte ziekenfonds.

We beantwoorden twee vragen:

1. Wat zijn de vaakst voorkomende kostenposten voor dit profiel?
2. Welk ziekenfonds betaalt daarvoor het meeste terug?

Het antwoord op deze vragen kan je terugvinden op deze pagina.

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen:

Het loont steeds de moeite om grondig te vergelijken tussen deze ziekenfondsen, om ervoor te zorgen dat je keuze zo goed mogelijk aansluit bij je verwachtingen.

Zit je in een zeer specifieke situatie, dan kan je onderaan alle terugbetalingen nog eens apart bekijken en zelf uitzoeken welk ziekenfonds voor jouw situatie het voordeligst is.

 

1. Wat is belangrijk?

Woon je in Halle-Vilvoorde? Vind je jezelf terug in het profiel ‘jong gezin met kleine kinderen’? Dan ga je zeker letten op tegemoetkomingen die het ziekenfonds voorziet voor de oppas van zieke kinderen, of voor de terugbetaling van stages, sportkampen, sportabonnementen. Voor zwangere vrouwen is de geboortepremie interessant.

Voor stages, sportkampen, jeugdbewegingskampen speelpleinwerking voorzien sommige ziekenfondsen ook een tegemoetkoming. Er wordt een onderscheid gemaakt in het soort activiteit voor de betaling van een forfaitaire dagvergoeding. Zo komt het OZ Onafhankelijk Ziekenfonds bijvoorbeeld tussen voor speelpleinwerking voor een bedrag van 1.50 euro per dag met maximum 20 dagen per jaar. Voor kampen komen ze tussen voor 5 euro per dag met een maximum van 10 dagen per jaar. De Christelijke Mutualiteit voorziet voor veschillende  activiteiten dagvergoedingen tot een maximum van 100 euro.

Terugbetalingen voor de aankoop van optische producten door de verplichte verzekering zijn moeilijk te verkrijgen tenzij voor kinderen. Gelukkig voorzien de ziekenfondsen hier wel een tegemoetkoming voor al stelt ze eerlijk gezegd niet veel voor. Zo voorziet in de provincie Vlaams-Brabant het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds een tegemoetkoming van 50 euro per jaar en een extra tegemoetkoming van 50 euro per 4 jaar. Partena voorziet hier een tegemoetkoming van 50 euro per twee jaar.  De Socialistische Mutualiteit FSMB komt tussen tot 60 euro maar deze tegemoetkoming is gelinkt aan bepaalde leeftijdscategoriën.

De oppas zieke kinderen is voor dit profiel een interessante terugbetalingspost. De dekking voor deze kostenpost is verschillend per ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor 8 oppasdagen per jaar zoals bijvoorbeeld het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ze voorzien een maximum van 4 opeenvolgende dagen oppas per ziekteperiode. Partena voorziet een dekking tot 12 dagen per jaar waarvan telkens maximum 3 opeenvolgende dagen per ziekteperiode. Hier vragen ze wel een persoonlijke bijdrage voor van 3 euro per oppasuur. Symbio voorziet 15 dagen per jaar met maximum 5 opeenvolgende oppasdagen per ziekteperiode. De persoonlijke bijdrage bij hun komt neer op 12.50 euro per oppasdag. Elk ziekenfonds heeft hier zeer specifieke voorwaarden (maximumleeftijd van het kind, aantal oppasdagen per jaar en per ziekteperiode, maximum en minimumuren oppas per dag). Het is altijd best om zelf eens rond te kijken welk ziekenfonds de beste oppasuren, tarieven voorziet voor jouw gezinssituatie.Voor sportabonnementen kan je tot 30 euro terugtrekken bij de neutrale ziekenfondsen Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Symbio voorziet een tegemoetkoming tot 40 euro.  De Socialistische mutualiteit FSMB scoort hier sterk met een tegemoetkoming van 45 euro.

Heeft je kind deskundig zorg nodig in verband met de met stem, spraak, taal, gehoor of slikken en moet hij daarvoor een logopedische behandeling volgen? Indien hij GEEN akkoord voor een gedeeltelijke terugbetaling kan bekomen door de verplichte verzekering dankan hij genieten van tegemoetkomingen door de aanvullende verzekering. Dan kan je bij Partena terecht voor een tegemoetkoming tot 1001 euro. Zij voorzien een terugbetaling van 6.5 euro per sessie met een maximum van 154 logopediesessies over een periode van 5 jaar. Na Partena is de Christelijke Mutualiteit (Sint-Michielsbond) ook interessant. Zij komt tussen tot 500 euro (10 euro per sessie met een maximum van 50 sessies, eventuele verlenging met 50 sessies is eenmalig mogelijk).

Vrouwen kunnen een terugbetaling bekomen voor anticonceptiva ‘s. Voor anticonceptiva voorziet Symbio de grootste tegemoetkoming van 40 euro voor de pil, vaginale ring, prikpil of de contraceptieve patch. 120 euro terugbetaling kan je verkrijgen voor het spiraaltje of implantaat. Dit enkel om de drie jaar.

Gaat er een van de kinderen langs bij een psychotherapeut dan kan je 120 euro terugtrekken van de Liberale mutualiteit van het Vlaamse Gewest of van Brabant. Het OZ Onafhankelijk Ziekenfonds voorziet hier een tegemoetkoming tot 100 euro en Partena tot 120 euro. Verder is er nog de Socialistische Mutualiteit FSMB die tot 160 euro terugbetaald. De Christelijke Mutualiteit voorziet een tegemoetkoming tot 30 euro per sessie (telkens 50%) voor 12 sessies.  Dit komt neer op 360 euro. De terugbetaling is voorzien voor kinderen.

Staat er een mogelijke uitbreiding van het gezin op het programma dan ben je zeker geïnteresseerd in de geboortepremie. Partena biedt 400 euro aan. Andere ziekenfondsen voorzien hier ook een tegemoetkoming maar deze ligt vaak lager of je moet al beide ouders aansluiten bij het ziekenfonds om van een hogere premie te genieten.

Elk ziekenfonds heeft hier sterke en minder sterke punten. Over het algemeen zijn Partena en de Liberale mutualiteit van het Vlaams Gewest alsook de Socialistische Mutualiteit FSMB vrij goed. De bijdrage voor Partena ziekenfonds situeren zich in de middenmoot met 7.50 euro per gerechtigde per maand. Kinderen zijn inbegrepen in deze bijdrage. De Socialistische Mutualiteit FSMB kost 6 euro per maand (eventuele personen ten laste zijn inbegrepen) en de  Liberale Mutualiteit van het Vlaams Gewest komt neer op 7.5 euro indien er personen ten laste inbegrepen zijn, anders komt de maandelijkse bijdrage naar op 5.5 euro per gerechtigde.

 

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen:

 

2. Zelf vergelijken?

Vergelijking tussen ziekenfondsen in Halle-Vilvoorde voor Jonge Gezinnen:

Alternatieve geneeswijze en homeopathische geneesmiddelen
Reisvaccin
Vaccin baarmoederhalskanker
Sportabonnement
Diëtiek
Psychotherapie
Stage/Sportkampen/Jeugdbewegingen
Geboorte- & adoptiepremie
Orthodontie
Optiek brillen/ Optiek lenzen
Oppas zieke kinderen
Logopedie
Laserbehandeling
Preventie & opsporingsonderzoek
Hulp stoppen met roken
Anticonceptie
Bijdrage

3. Welk ziekenfonds betaalt wat?

Alternatieve geneeswijze en homeopathische geneesmiddelen

Partena Ziekenfonds
-Homeopathische geneesmiddelen: 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 6 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, homeopathie, reflexologie, mesotherapie, shockwave therapie, acupunctuur of een manuele therapie.

Symbio
-Homeopathische geneesmiddelen: 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 5 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, homeopathie, acupunctuur, hippotherapie (voor personen met autisme of een motorische handicap), antroposofie, mesotherapie, kinesiologie, sofrologie.

Securex Comfort +
-Homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur aan 10 euro per sessies maximum 10 sessies
-Homeopathische geneesmiddelen 75 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Homeopathische geneesmiddelen 50% van de aankoopprijs met een max. van 75 euro per gezinslid per kalenderjaar.
-10 euro sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 10 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, acupunctuur.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Acupunctuur, antrosofie, homeopathie, chiropraxie, hippotherapie, osteopathie aan 10 euro per sessie max 50 euro
-Voor homeopathische geneesmiddellen 50% tot max 75 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Acupunctuur, antrosofie, homeopathie, chiropraxie, hippotherapie, osteopathie aan 10 euro per sessie max 50 euro
-Voor homeopathische geneesmiddellen 50% tot max 75 euro

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Acupunctuur, osteopathie, manuele therapie, chiropraxie aan 10 euro per sessie maximum 6 sessies. Voor homeopathische producten 20% tot 62 euro. Maximum 62 euro voor homeopathische producten en alternatieve geneeswijzen samen

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-Osteopathie – chiropraxie en acupunctuur – samen maximum 62.50 euro
-Homeopathische geneesmiddelen: 20% max 150 euro

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Voor Osteopathie en Chiropraxie 5 sessies aan 10 euro max 50 euro
Homeopathische geneesmiddelen 30%

Liberale Mutualiteit Brabant
-Homeopathische geneesmiddelen: 20% van de aankoopprijs.
-10 euro per sessie van alternatieve behandelingswijze. Max. 6 sessies per gezinslid per kalenderjaar.
-Alternatieve geneeswijze: osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, manuele therapie.
-Voor het gehele pakket alternatieve geneeswijzen bedraagt de maximale tussenkomst 62 euro per gezinslid per kalenderjaar.

Reisvaccin

Partena Ziekenfonds
-80% van het remgeld voor reisvaccin of malariapillen. -Cumuleerbaar met de terugbetaling van andere vaccins tot max. 25 euro per jaar per persoon.

Symbio
-35 euro

Securex Comfort +
– 25 euro voor vaccins met een maximum 65 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-10 euro per jaar voor alle mogelijke vaccins

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50% tot maximum 75 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-50% tot maximum 75 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-25 euro per jaar

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-25 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-25 euro per jaar. Enkel van toepassing op kinderen die recht hebben op kindergeld (max 25j)

Liberale Mutualiteit Brabant
-25 euro

Vaccin baarmoederhalskanker

Partena Ziekenfonds
-Zie reisvaccin

Symbio
-150 euro (50 euro per dosis)

Securex Comfort +
-150 euro voor vrouwen tussen 19 en 22 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Zie reisvaccin

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Zie Reisvaccin

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Zie Reisvaccin

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-/

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-150 euro

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Geen

Liberale Mutualiteit Brabant
-/

Sportabonnement

Partena Ziekenfonds
-15 euro per jaar

Symbio
-40 euro/jaar

Securex Comfort +
-30 euro/ jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-15 euro per jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-30 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-30 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-25 euro per jaar

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-45 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-15 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Brabant
-Jaarlijks 25 euro lidgeld van sportclub terugbetaald.

Diëtiek

Partena Ziekenfonds
-Om de 2 kalenderjaren tegemoetkoming van 40 euro na 4 consultaties.

Symbio
-12.50 euro per zitting, maximum 6 zittingen per jaar + 25 euro terugbetaling voor een balans opgemaakt door een voedingsdeskundige.

Securex Comfort +
-30 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Tegemoetkoming 25 euro per persoon per jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-10 euro per sessie maal 5 sessies per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-10 euro per sessie maal 5 sessies per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-10 euro per sessies – maximum 6 sessies

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-tot 60 euro

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-40 euro na 4 sessies maximum

Liberale Mutualiteit Brabant
-10 euro per sessie terugbetaald met een max. van 6 zittingen per jaar.

Psychotherapie

Partena Ziekenfonds
-20 euro per sessie terugbetaald, max. 6 sessies per jaar voor jongeren met recht op kinderbijslag

Symbio
-10 euro per sessie – 6 sessies + 20 euro voor psychologisch onderzoek

Securex Comfort +
-30 euro voor kinderpsychotherapie

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-10 euro per sessie terugbetaald, max. 10 sessies per jaar voor kinderen t.e.m. 18 jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-10 euro per sessie voor 10 sessies per jaar tot 18 jaar. Vanaf 19 jaar is het 50 euro per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-10 euro per sessie voor 5 sessies per jaar – geen leeftijdslimiet

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-20 euro per sessie – maximum 120 euro voor jongeren.
– voor volwassenen is een tegemoetkoming tot 60 euro voorzien (10 euro * 6 zittingen)

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-8 zittingen aan 20 euro de zitting.

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-12 sessies terugbetaald aan 50% tot max 30 euro per sessie of 75 % tot maximum 45 euro voor RVV statuut. Voor kinderen.

Liberale Mutualiteit Brabant
-20 euro per sessie terugbetaald, max. 120 euro per jaar voor jongeren met recht op kinderbijslag. Voor volwassenen wordt tot 60 euro voorzien.

Stage/Sportkampen/Jeugdbewegingen

Partena Ziekenfonds
-Per kalenderjaar maximum:
40 euro voor meerdaagse activiteiten
75 euro voor gezondheidskampen met medische criteria

Symbio
-100 euro tegemoetkoming mogelijk per jaar voor speelpleinen, sportstages en vakantiekampen

Securex Comfort +
-Tot 50 euro per kind/ jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Per kalenderjaar maximum:
20 x 1,5 euro voor speelpleinwerking
10 x 5 euro voor kamp met sport- of jeugdvereniging
30 euro voor schooluitstappen (2x/jaar)

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50 euro per jaar waaronder 5 euro per dag of overnachting in het kader van onder andere speelpleinen, schoolreizen of lidgeld jeugdbeweging tot 30 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Kamp; speelpleinen: 5 euro per dag maal 10 dagen
Schooluitstap: 30 euro
Jeugdbeweging: 10 euro per jaar
Voor -18 jarigen
In combinatie met sportabonnement tot maximum 170 euro aan terugbetalingen

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Jeugdkampen: 2euro maal 10 dagen maximum (tot 18 jaar)
Bos-zee klassen 4 euro per nacht maal maximum 10 per jaar
Speelpleinen: 1.20 euro per dag tot maximum 40 dagen. Voor kinderen onder 18jaar

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-7.50 euro per dag voor sportkampen maximum 37.50 euro

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Lidgeld jeugdbeweging: 20 euro. 5 euro per dag voor kampen of sportstages en 2.5 euro per dag voor speelpleinen. Maximum 100 euro

Liberale Mutualiteit Brabant
-Per kalenderjaar maximum:
2.5 euro x 20 dagen voor speelpleinen. Vanaf dag 21 tot 40 is het 1.30 euro per dag
10 x 3 euro voor jeugd- en scoutskampen
10 x 5 euro voor een verblijf in schoolverband (sneeuwklassen)

Geboorte and adoptiepremie

Partena Ziekenfonds
-400 euro per kind

Symbio
-350 euro per kind

Securex Comfort +
-300 euro voor eerste kind, vanaf tweede kind 200 euro

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-150 euro voor het eerste kind en 100 euro vanaf het tweede kind per aangesloten ouder

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-150 euro per aangesloten ouder

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-150 euro per aangesloten ouder

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-210 per aangesloten ouder

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-130 euro per ouder

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-350 euro per kind

Liberale Mutualiteit Brabant
-370 euro

Orthodontie

Partena Ziekenfonds
-375 euro voor de behandeling of 800 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Symbio
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met goedkeuring tot 750 euro.

Securex Comfort +
-300 euro maximum voor de behandeling

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-375 euro eenmalig

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met akkoord 150 euro bij begin behandeling en extra 150 euro na 6e/12e/30e en 36e behandeling. Tot 750 euro.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-150 euro indien geen goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Met akkoord 150 euro bij begin behandeling en extra 150 euro na 6e/12e/30e en 36e behandeling

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-372 euro + 372 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-372 euro voor behandeling

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-185 euro bij begin behandeling en 185 euro na behandeling + 370 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Liberale Mutualiteit Brabant
-372 euro + 372 euro naargelang de ernst en noodzaak van de behandeling

Optiek brillen/ Optiek lenzen

Partena Ziekenfonds
-Om de 2 jaar een tegemoetkoming van 50 euro voor een bril of lenzen.

Symbio
-voor personen onder 18 jaar: 25 euro per 4 jaar voor een montuur (eerste montuur 50 euro). Voor optisch materiaal 50 euro per 2 jaar.

-voor personen ouder dan 18 jaar: 25 euro per 4 jaar voor een montuur. Voor optisch materiaal 100 euro per 4 jaar.

Securex Comfort +
-60 euro per drie jaar voor nieuwe brilglazen. Voor lenzen 60 euro per jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-50 euro per kalenderjaar. Te gebruiken voor de aankoop van een bril, brilglazen, brilmontuur, zonnebril met corrigerende glazen, contactlenzen of voor de kosten van een optische laserbehandeling.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-50 euro per jaar. Om de 4 jaar 50 euro extra op basis van voorschrift

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-50 euro per jaar.

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-50 euro per jaar

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-60 euro per leeftijdsschijf

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Tot 18 jaar 50 euro per jaar / vanaf 19 jaar 40 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Brabant
-50 euro per jaar

Oppas zieke kinderen

Partena Ziekenfonds
-Je betaalt slechts 3 euro per uur. Max. 12 oppasdagen per jaar en per kind, op weekdagen tussen 7u en 20u.
maximum 3 dagen per ziekteperiode.

Symbio
-12.50 euro per dag voor 15 dagen per jaar en maximum 5 opeenvolgende dagen per ziekteperiode. Tot 12 jaar.

Securex Comfort +
-8 dagen per jaar, per kind. gratis tot maximum 14 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Max. 8 oppasdagen per jaar en per kind, op weekdagen tussen 8u en 19u.
-Voor zieke kinderen tussen 3 maanden en 14 jaar. Maximum 3 opeenvolgende dagen per ziekteperiode.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Tot 12 jaar. Max 4 opeenvolgende dagen en 8 dagen per jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-Tot 12 jaar. Max 4 opeenvolgende dagen en 8 dagen per jaar.

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-Tot 14 jaar. 10 dagen per jaar gratis.

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-1.50 euro per uur betalen. Minstens 2 dagen ziekte. Vanaf 10 opeenvolgende uur oppas is het 10 euro per uur.

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Kinderen tot 12 jaar krijgen 3 gratis dagen oppas. Telkens maximum 5  dagen per maand. Vanaf de 4e dag 2.5 euro per uur. Maximum 30 dagen per jaar.

Liberale Mutualiteit Brabant
-10 euro tegemoetkoming per dag. Maximum 9 dagen oppas per jaar.

Logopedie

Partena Ziekenfonds
-Geen leeftijdsgrens.
-Om de 5 jaar een tegemoetkoming van 6,5 euro per individuele sessie met een max. van 154 sessies.

Symbio
-5 euro tot 375 euro per jaar indien geen akkoord verplichte verzekering – geen maximumleeftijd. Indien wel een akkoord van de verplichte verzekering wordt er een extra tegemoetkoming van 3 euro  per sessie voorzien. Maximum 225 euro per jaar.

Securex Comfort +
-10 euro per sessie – maximum 300 euro per behandeling tot 15 jaar

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Geen leeftijdsgrens.
-Tegemoetkoming van 14 euro per sessie met een max. van 30 sessies per persoon.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-7.50 euro per sessie maal 40 sessies. Voor een behandeling van maximum 2 jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-7 euro tot maximum 350 euro per jaar

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-6.50 euro maal dertig sessies ongeacht de leeftijd

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-5 euro voor 2 sessies per week. Per 6 maanden.

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-10 euro per sessie met een maximum van 50 sessies tot 18 jaar.

Liberale Mutualiteit Brabant
-6.5 euro per sessie. Maximum 40 sessies per jaar.

Laserbehandeling

Partena Ziekenfonds
-100 euro per oog – eenmalig

Symbio
-125 euro per oog – eenmalig

Securex Comfort +
-100 euro per oog – eenmalig

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-Zie optiek

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-125 euro per oog

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-125 euro per oog

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-100 euro per behandeld oog

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-150 euro per oog

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-100 euro per oog

Liberale Mutualiteit Brabant
-Een eenmalige tussenkomst van max. 100 euro per oog.

Preventie & opsporingsonderzoek

Partena Ziekenfonds
-Preventieve onderzoeken: mammografie, spirometrietest, endoscopie, bloedonderzoek of uitstrijkje.
-3 maal per jaar een tegemoetkoming van 10 euro per raadpleging.

Symbio
-Mammografie, prostaatkanker, opsporing hart-en vaatziekte, dikke darm kanker, diabetes type II of osteoporose – maximum 25 euro per jaar

Securex Comfort +
-Voor Hart-en vaatziektes wordt het remgeld van de medicatie terugbetaald tot 30 euro. (medicatie voor bloeddruk en cholesterol)

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-Voor hartscreening is er een tegemoetkoming van 30 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-8 euro per 2 jaar voor opsporing baarmoeder, borts- of prostaatkanker

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-/

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-Darmkanker: 10 euro per jaar. Prostaatkanker: 10 euro per jaar. Borstkanker: 10 euro per 2 jaar. Baarmoederkanker: 10 euro per 3 jaar. Osteoporose: 20 euro per 5 jaar.

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Geen

Liberale Mutualiteit Brabant
-Mammografie: 7.5 euro. Osteoporose: 20 euro per 2 jaar. Prostaatkanker: 7.5 euro

Hulp stoppen met roken

Partena Ziekenfonds
-/

Symbio
-60 euro: 20 euro per behandeling per leven. Voorzien voor de kostprijs van geneesmiddelen voor het stoppen met roken.

Securex Comfort +
-/

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-25 euro

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-/

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-50 euro voor aankoop rookstopmiddelen

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-50 euro voor sommige rookstopmiddelen

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Geen

Liberale Mutualiteit Brabant
-Eenmalig een tegemoetkoming van 50 euro voor de aankoop van rookstopmiddelen.

Anticonceptie

Partena Ziekenfonds
-/

Symbio
-40 euro per jaar voor pil, vaginale ring, prikpil, contraceptieve patch. 120 euro per drie jaar voor spiraal of implantaat

Securex Comfort +
-/

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-/

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-/

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-/

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-30 euro per jaar voor de pil , contraceptieve patch of vaginale ring

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-40 euro per jaar

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-Geen

Liberale Mutualiteit Brabant
-30 euro per jaar voor de pil. 75 euro per 3 jaar voor spiraaltje.

Bijdrage

Partena Ziekenfonds
-7,50 euro per maand per gerechtigde

Symbio
-10.25 euro per maand

Securex Comfort +
-Per alleenstaande gerechtigde 12.25 euro/maand. Indien er personen ten laste zijn 14.66 per maand. 2 gerechtigden + personen ten laste betalen 22.19 euro per maand voor gezin

OZ Onafhankelijk ziekenfonds
-8.39 euro per gerechtigde

Vlaams en Neutraal ziekenfonds
-7.10 euro per gerechtigde

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
-7.15 euro per gerechtigde

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
-5.50 per gerechtigde zonder gezinslast. Met gezinslast 7.50 euro

Socialistische Mutualiteit van Brabant
-6.00 euro per gerechtigde

Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond
-5.75 euro per gerechtigde per maand

Liberale Mutualiteit Brabant
-Alleenstaande gerechtigde: 6.30 euro
-Gerechtigde met personen ten laste: 7.05 euro
-Prijzen 2016!

 

We vergelijken tussen deze ziekenfondsen: