Wat is verzekerbaarheid?

Verzekerbaarheid is een term die aangeeft of je ‘verzekerbaar’ bent door het ziekenfonds. Als je verzekerbaarheid niet in orde is zal je geen dekking genieten van het ziekenfonds.

Een ziekenfonds onderzoekt altijd of je twee jaar terug genoeg sociale bijdragen hebt betaald om dan twee jaar later recht te hebben op een terugbetaling van ziektekosten. Concreet betekent dit dat je in 2012 genoeg bijdragen moet betaald hebben om in 2014 in orde te zijn met je ziekenfonds. Indien je ziekenfonds eind 2013 merkt dat ze niet genoeg bijdragenbons hebben ontvangen voor het referentiejaar 2012, dan zijn ze verplicht om je voor het einde van 2013 te waarschuwen opdat je hun kan contacteren om je dossier in orde te brengen. Je kan dan nakijken hoe het komt dat er niet voldoende sociale bijdragen betaald werden. Dit kan onder ander komen door een eventuele carrièrestop, een lange reis naar het buitenland met onbetaald verlof, een tijdelijke verhuis naar het buitenland, het niet betalen van de sociale bijdragen aan de sociale kas voor zelfstandigen, …

Indien je  stopt met werken en besluit om voor een paar jaar huisman of -vrouw te worden en voor het gezin te zorgen, of om een wereldreis te maken, contacteer je best je ziekenfonds om dit te melden. Zo vermijd je dat je twee jaar later een brief krijgt met de melding dat er niet genoeg sociale bijdragen zijn betaald en je bijgevolg niet meer gedekt bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *